Privacyverklaring Kruiswerk Nederland


 

 

Algemene informatie

 


1. Identiteit

Kruiswerk Nederland is een ledenvereniging die landelijk opereert. Het kantoor is gevestigd op:

’t Brewinc (2e verdieping)

IJsselkade 17

7001 AN  DOETINCHEM

088 17 17 330

info@kruiswerknederland.nl

 


2. Waarom vragen wij bepaalde informatie en om welke informatie gaat dat?

2.1. Wij verzamelen informatie om:

  • u aan te kunnen melden als lid;
  • uw lidmaatschapsgeld te kunnen incasseren;
  • uw dienstenaanvragen te kunnen verwerken;
  • en om uw vragen goed te beantwoorden.

 

2.1.1. Informatie die we verzamelen wanneer u zich aanmeldt als nieuw lid:


Aanhef, Voornaam of voorletters, tussenvoegsels en Achternaam

Hiermee kunnen wij het lidmaatschap op de juiste naam zetten. Ook kunnen wij u hiermee op de juiste manier aanspreken.


Straatnaam, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode, woonplaats, land

Wij gebruiken uw adresgegevens om uw lidmaatschapspas en dienstenflyer naartoe te sturen. Daarnaast gebruiken wij het adres als check: alle gezinsleden die op uw adres wonen kunnen meeprofiteren van de kortingen op de diensten van Kruiswerk Nederland.


Geboortedatum

Om lid te kunnen worden van ledenvereniging Kruiswerk Nederland moet u 18 jaar of ouder zijn. Met de geboortedatum controleren wij dit.


Telefoonnummers en e-mailadres

Als er vragen zijn dan kunnen wij u via uw contactgegevens bereiken. Tevens wordt uw telefoonnummer gebruikt als er een afspraak gemaakt moet worden voor een dienst die u wenst af te nemen.


IBAN rekeningnummer

Uw IBAN rekeningnummer gebruiken wij om de lidmaatschapsgelden jaarlijks af te kunnen schrijven via de automatische incasso. Ook voor onze bedrijfsadministratie is het belangrijk deze gegevens goed te bewaren.

 

2.1.2. Informatie die we verzamelen als u contact met ons opneemt via het contactformulier:

Aanhef, Voornaam of voorletters en Achternaam

Hiermee kunnen wij u op de juiste manier aanspreken bij het beantwoorden van uw opmerking of vraag.


E-mailadres of telefoonnummer

Wij hebben uw e-mailadres of telefoonnummer nodig om contact met u op te nemen, zodat wij uw vraag kunnen beantwoorden.


Wij verzamelen deze gegevens op basis van uw toestemming. Daarom wijzen wij u op deze privacyverklaring, in ieder geval wanneer u onze website de eerste keer bezoekt, en geeft u hier duidelijk toestemming voor.


 

3. Bewaartermijn van uw gegevens

3.1. Gegevens voor het aanmelden als nieuw lid

Uw gegevens bewaren wij minimaal 10 jaar en maximaal 12 jaar nadat u uw lidmaatschap heeft opgezegd. Wij gebruiken de gegevens namelijk voor onze bedrijfsinformatie. Dit doen wij vanuit bedrijfsnoodzaak. Deze bewaartermijn is wettelijk vastgesteld.

3.2. Gegevens voor insturen contactformulier

De informatie die u opgeeft om het contactformulier op te sturen verwijderen wij uiterlijk na 2 jaar nadat uw gegevens bij ons zijn binnengekomen.


 

4. Recht op inzage, correctie of wissen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage van de gegevens die wij van u opslaan. Deze gegevens mag u corrigeren. Ook mag u opdracht geven aan ons om uw gegevens te wissen (zolang dit niet in strijd is met de wettelijke bepalingen).

Hoe doet u dit? Stuur een bericht naar info@kruiswerknederland.nl. Laat weten om welke gegevens het gaat en wat u wilt dat ermee gebeurt.


 

5. Dataportabiliteit

Als u uw gegevens opvraagt, sturen wij deze naar u toe. Wij doen dit op zo’n manier, dat u de informatie gemakkelijk aan een ander bedrijf kunt geven (dus: in bruikbaar en standaard formaat).


 

6. Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Natuurlijk staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier leest u ook meer informatie over de soort klachten die u in kunt dienen.

 


7. Andere ontvangers van de persoonsgegevens

Leveranciers Kruiswerk Nederland

Onze diensten worden uitgevoerd door geselecteerde leveranciers. Wanneer u een dienst bij ons aanvraagt, ontvangt de betreffende leverancier uw lidnummer, naam, adresgegevens en telefoonnummer. Op deze manier kan de leverancier contact met u opnemen voor het maken van verdere afspraken.


 

8. Beveiliging van gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (speciaal voor ons gemaakte beveiligingsinformatie) om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer u meer informatie wilt over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@kruiswerknederland.nl.