Betrouwbaar en betrokken

Kruiswerk Nederland denkt en werkt vanuit de preventieve gezondheidszorg. Wij zijn een maatschappelijk betrokken organisatie en staan bekend als een betrouwbare vereniging. Kruiswerk Nederland zet zich in voor iedereen die behoefte heeft aan het op peil houden of vergroten van de kwaliteit van leven.

 

Wat mag u van ons verwachten?

Ons streven is om belangen te behartigen van een zo groot mogelijke kring van leden. Dat proberen we te bereiken door een hoogwaardige en optimaal toegankelijke zorg- en dienstverlening. Vraaggerichte zorg, die dicht bij u staat. En tegen een redelijke prijs. Wij bieden onze service aan, als aanvulling op en ter compensatie van de diensten van zorgverleners en verzekeraars.