Kruiswerk heeft een lange geschiedenis in Nederland. De activiteiten van het kruiswerk omvatten zwangerschapszorg, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, verpleging en verzorging van zieken en gehandicapten. Verdere activiteiten zijn preventieve ouderenzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvisering, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding en de uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen.

Het Kruiswerk was vroeger ‘gekleurd’ naar het geloof dat aangehangen werd. Zo was bijvoorbeeld het Wit-Gele Kruis katholiek en het Oranje-Groene Kruis protestants. Naarmate de ontzuiling verder vorderde hadden de kleuren steeds minder onderscheidende waarde.